Dé antwoorden op uw vragen:

 
Hoe moet ik de omslagen monteren?
Bij voorkeur kop-kop met 14mm ertussen, vervolgens gecentreerd op het vel. De 14mm is afgeleid van het feit dat er op het binnenwerk in de regel 5mm afsnede zit en een omslag het binnenwerk met 2 mm moet overlappen. Dit geldt voor zowel de kop als de staartafsnede. Er kan in sommige gevallen van afgeweken worden maar dan alleen in overleg met ons!
 
En als ik ze om druktechnische redenen toch kop/staart moet drukken?
Zorg dan dat beide omslagen voldoende ver uit elkaar staan. Geloof ons dat degene die ooit de opmaakprogramma's bedacht en er standaard 10mm tussenzette, geen afwerker was! ;-) Zorg dat de belangrijkste afsnede (die van de kop) ALTIJD goed is (dus 2mm méér dan het bw) en dat er als tweede gelet wordt op het opverlappen van de staart (die mag bij te weinig papier korter worden, met een minimum van 7mm.
 
Waar moet ik op letten bij de omslagen?
* Bij genaaid, garenloos, slitbind, PUR en de singersteek door het plat dient het omslag bij zowel de kop als bij de staart 2mm groter te zijn dan de bruto ruglengte van het binnenwerk. Dit bevorderd het correct in register snijden, elimineert lijmsmetten en voorkomt gaatjes in de lijmlaag
* Bij cahiersteek, gehecht en singersteek door de rug dient het omslag gelijk te zijn aan de bruto ruglengte van het binnenwerk
 
Hoe lang mogen de flappen van omslagen worden?
* Bij genaaid, garenloos, slitbind, PUR en de singersteek door het plat dienen de flappen in gevouwen toestand een ruimte van 24mm tussen elkaar te bewaren. Wij adviseren verder om de flappen tussen de 12 en 15mm uit de rug te houden om spanning op zijbelijming en-of platril te voorkomen

Moet ik wel of niet omsteken?
* Bij genaaid moeten katernen van 4 pagina’s altijd worden omgestoken. In de regel doen wij dit om het voorlaatste katern.
* Bij genaaid is het in sommige gevallen mooier voor zowel openligging als rug om vanaf ongeveer 10 katernen deze per 2 in te steken. Een overslag is dan noodzakelijk. Wij zullen u bij uw aanvraag hier altijd over informeren. In 95% van de gevallen betaalt u voor omgestoken katernen niets méér!
* Bij garenloos, slitbind, PUR en de singersteek door het plat mag een 2 of 4 pagina katern als los voorlaatste katern worden geplaatst
 
Gebuiken julie een overslag?
* Ja! Daar calculeren we ook standaard mee want het scheel enorm veel snelheid op de machines. Bij ALLE produkten behalve garenloos wordt een overslag toegepast. Let op dat deze bij de cahiersteek, hechten en singersteek door de rug aan alle achterzijden van de katernen zit!
* Bij genaaid mag een overslag zowel voor als achter zitten maar het werkt prettig als deze bij alle katernen aan de gelijke zijde zit (omgestoken katernen ALTIJD gelijk!)
* De breedte van een overslag is ideaal als deze minimaal 7mm is
* Zie ook de voorbeelden
 
Hoeveel freeswit hebben jullie nodig?
* Bij singersteek door het plat, garenloos hotmelt en PUR frezen wij gemiddeld 3mm van de rug af. Dit betekent dat u 6mm plaatst tussen twee naast elkaar liggende pagina’s. Dikke papiersoorten of katernen van 40 pagina’s hebben in sommige gevallen meer freeswit nodig. Vraag ons om advies als u twijfelt!
* Bij genaaid mag er geen freeswit worden gemonteerd!

Ik kan alleen papier met een verkeerde looprichting krijgen…
* Looprichting van binnenwerk en omslag dienen altijd evenwijdig te zijn aan de rug! Hiervan afwijken mag alleen in overleg met ons, maar zal altijd nadelig zijn voor het eindprodukt. Het is namelijk van invloed op de vouwkwaliteit en de mate waarin het produkt open ligt.